torsdag 26 september 2013

Kommunikation fredag 30/8 (v.35)

Denna lektion sätter vi igång med en uppgift för att träna på de begrepp jag tog upp under förra lektionstillfället! I korthet går uppgiften ut på att förstå och kunna använda de begrepp jag tog upp i onsdags. Ni delas in i grupper och får en kommunikationssituation som ni sedan ska försöka konkretisera, alltså hitta ett verkligt, konkret exempel på. Denna situation ska sedan beskrivas för övriga genom att ni använder er av begreppen sändare, mottagare, meddelande, kodning, avkodning, feedback, medium och brus.

Instruktionerna finns som vanligt i kursrummet på Fronter under "Dokument" (Uppgift 1: Kommunikationsmodellen).

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar