fredag 27 september 2013

Kommunikation onsdag 18/9 (v.38)

Tycker du att inlägget är långt? Få det uppläst här

I dag tittar vi klart på filmen från UR om hur vår fantastiska hjärna fungerar.

Hjärnans autopilot

Filmen visar exakt hur fantastisk vår hjärna faktiskt är. Forskarna i filmen påpekar att vi alla egentligen bara är en massa elektrokemiska signaler i hjärnan! Hjärnan sköter det mesta av det du gör helt automatiskt. Se en kort repetition av just detta genom att klicka här.

Mycket av det vi gör är alltså omedvetet - vår hjärna fungerar som en autopilot som leder oss genom livet. Vår hjärna stänger ute allt den betraktar som oviktigt och bekant. Minns du basketfilmen? Den finns också med här.

Men vi riskerar då förstås att missa sådant som egentligen är viktigt. Det finns också sätt att styra vår uppmärksamhet. Magikern Apollo Robbins visar till exempel hur lätt han kan stjäla klockan av någon fast han till och med har förvarnat dem. Titta igen på klippet här. Apollo Robbins liknar vår hjärna med ett vakttorn. Om man vill ta sig in i tornet, måste man ta sig förbi vakten. Om vakten inte är uppmärksam, kan han avledas.

Att "vakten" kan avledas kan alltså användas för att manipulera oss, och styra vår uppmärksamhet mot något speciellt. Det finns några olika faktorer som påverkar vad vi riktar vår uppmärksamhet mot. Man brukar dela in dem i inre och yttre faktorer.

Inre faktorer handlar om oss själva, vad vi känner och uppfattar, och kan delas in i Behov och känslor, Förväntningar och erfarenheter samt Intresse.

Behov och känslor: Om du är rädd för spindlar upptäcker du förmodligen en spindel långt mycket snabbare än någon som inte har den rädslan. Blir du akut kissnödig ute på stan missar du förmodligen inte en enda toalettskylt, skyltar som du normalt sett inte lägger märke till.

Förväntningar och erfarenheter: I filmen säger man att olyckor med cyklister inblandade är ovanligare i städer med många cyklister. När bilister är vana att möta cyklister upptäcker deras omedvetna cyklister lättare. Vid nya faror ställer hjärnan om till medvetandet i stället - mer flexibelt men mycket långsammare.

Intresse: Är du intresserad av hästar lägger du alltid märke till en häst - även om den står aldrig så långt ute i en hage när du passerar med bilen! Ska du skaffa en tatuering kommer du automatiskt att börja uppmärksamma människors tatueringar på ett helt annat sätt än tidigare.

Yttre faktorer handlar om saker vi uppfattar i vår omgivning, själva egenskaperna hos de signaler vi tar mot och som vår hjärna försöker bearbeta. Här brukar man prata om intensitet, storlek och avvikelse, förändring och rörelse samt upprepning.

Intensiteten i en signal - kan vara ljus eller ljud, om vi ser ett starkt ljussken eller om ljudet plötsligt höjs på teven när det är dags för reklam så fångas vår uppmärksamhet automatiskt. Om fröken höjer eller sänker rösten kan också vara ett bra exempel.

Storlek och avvikelse: Vi ser till exempel stora tidningsrubriker lättare än små. Om någon har en extremt stor frisyr eller kommer helt klädd i gult så skulle du lättare lägga märke till dem!

Rörelse: Om allt annat i omgivningen står stilla eller rör sig bara lite, så reagerar vi på det som rör sig, eller rör sig fort. Tänk på när du sitter i klassrummet och någon går förbi utanför glasdörrarna. Det är svårt att låta bli att titta!

Förändring och upprepning: Ett enkelt exempel är ett trafikljus som byter färg.

Efter denna lektion får du en läxa - försök komma på exempel i din vardag när din uppmärksamhet styrts av dessa olika faktorer! Försök komma på ett exempel för varje faktor. Uppgiften ska redovisas muntligt på nästa lektion!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar