tisdag 12 november 2013

Kommunikation onsdag 13/11 (v.46)

I dag jobbar vi med att fånga upp besöket på Länsmuseet i fredags. Vi ska titta på några korta filmer, först en film från UR om att ha ADHD:

Ur UR:s serie Orka: Felicia klarar inte skolan.

Och sedan en film från ADHD-center där Kakan Hermansson (från Idol) berättar om sina upplevelser:

Kakan om sin ADHD

Kakan pratar om att känna sig som att man är "dum i huvudet". Det är viktigt att komma ihåg att ADHD/ADD inte är en sjukdom, utan det innebär att hjärnan fungerar och arbetar på ett annorlunda sätt. Vissa forskare vill likna hjärnan vid en symfoniorkester. Människor utan ADHD/ADD har en sträng dirigent som automatiskt håller reda på alla musiker så att de strävar åt samma håll. Någon med ADHD/ADD har lika kompetenta och duktiga musiker (vissa av musikerna kan vara än mer fantastiska) men dirigenten klarar inte riktigt av sitt jobb.

En annan viktig sak att komma ihåg är att en funktionsnedsättning inte måste innebära ett funktionshinder. Om miljön är anpassad för dig och hur du fungerar blir du heller inte "hindrad". Skolan ska enligt lag vara utformad så att elever med funktionsnedsättning inte upplever några större hinder att klara målen. Men det är inte alltid som skolan lyckas med detta. Skolan blir i stället oftast en jobbig plats för elever med olika typer av koncentrations- och uppmärksamhetssvårigheter, bland annat för att exakt det som mäts och belönas är det som dessa elever har allra svårast med.

Vi ska därför titta speciellt på skolan som miljö. Vad kan lärare och övriga elever göra för att skapa en bättre miljö så att en funktionsnedsättning som ADHD och ADD  inte blir ett funktionshinder? Utifrån information om ADHD/ADD och utifrån er erfarenhet av Real ska ni, individuellt eller i grupp, sammanställa ett snyggt och ändamålsenligt informationsblad med tio råd till lärare och andra elever här på Real. Informationsbladet ska också innehålla korta fakta om ADHD/ADD.

I detta arbete ska vi jobba med layout och att skapa "presentationer" i form av trycksaker som affischer och broschyrer. Råden kan ni gärna utarbeta tillsammans, men en egendesignad affisch ska alla göra!

Kommunikation fredag 8/11 (v.45)

Besök på Länsmuseets utställning "Extra allt" där Ingela Jönsson berättade om barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd. På bilden nedan ett foto från utställningen, som visar kända människor som man vet eller som man tror sig veta att de har eller har haft ADHD. Känner du igen några av dem?

tisdag 5 november 2013

Kommunikation onsdag 6/11 (v. 45)

I dag ägnar vi först en liten stund på lektionen till att skriva klart era utvärderingar, och de som inte har fått muntlig respons ska få det.

Därefter ska vi börja med nästa arbetsområde, som handlar om olika förutsättningar för att ta mot och tolka budskap. Vi kommer att jobba tillsammans med att fördjupa oss i olika funktionsnedsättningar som kan göra kommunikation till en särskild utmaning. Vi börjar med ADHD/ADD!

Först och främst - det är skillnad på funktionsnedsättning och funktionshinder. Det är inte nedsättningen som avgör om man är "funktionshindrad". Det är brister i miljön som skapar funktionshinder. Skolan är till exempel en miljö som ställer väldigt speciella krav på de som går där, och många med ADHD/ADD upplever skolan som särskilt jobbig. Man måste också komma ihåg att det finns många människor som lyckats väldigt bra i livet kanske just på grund av sin "funktionsnedsättning"! Här är ett urval av kända människor som har/man tror har haft ADHD:

Hämtad från bloggen "Underbara ADHD"

Allt detta arbete är i första hand till för att förbereda oss för fredagens besök på Länsmuseet och en visning av utställningen "Extra allt". Klicka på bildtexten nedan för att läsa mer om utställningen!
Konstverk ur "Extra allt"

Kommunikation fredag 25/10

I dag jobbar vi vidare med utvärderingarna av den muntliga presentationen om reklam. Jag ger respons till de som haft sina presentationer.