torsdag 26 september 2013

Kommunikation fredag 6/9 (v.36) och del av onsdag 11/9 (v.37)

Dags för redovisning! Nästan alla har redovisat - de som inte har deltagit i den muntliga redovisningen får lämna in en skriftlig i stället (denna uppgift hittar du i kursrummet på Fronter).

Nedan ser du en av redovisningarna som handlade om ett Twitterbråk. Ett extra intressant grogrund för brus för just Twitter är att man bara har 140 tecken på sig att förmedla vad man vill få sagt. Man måste korta ned och spetsa till - vilket ökar risken för andra att missförstå.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar