tisdag 5 november 2013

Kommunikation onsdag 6/11 (v. 45)

I dag ägnar vi först en liten stund på lektionen till att skriva klart era utvärderingar, och de som inte har fått muntlig respons ska få det.

Därefter ska vi börja med nästa arbetsområde, som handlar om olika förutsättningar för att ta mot och tolka budskap. Vi kommer att jobba tillsammans med att fördjupa oss i olika funktionsnedsättningar som kan göra kommunikation till en särskild utmaning. Vi börjar med ADHD/ADD!

Först och främst - det är skillnad på funktionsnedsättning och funktionshinder. Det är inte nedsättningen som avgör om man är "funktionshindrad". Det är brister i miljön som skapar funktionshinder. Skolan är till exempel en miljö som ställer väldigt speciella krav på de som går där, och många med ADHD/ADD upplever skolan som särskilt jobbig. Man måste också komma ihåg att det finns många människor som lyckats väldigt bra i livet kanske just på grund av sin "funktionsnedsättning"! Här är ett urval av kända människor som har/man tror har haft ADHD:

Hämtad från bloggen "Underbara ADHD"

Allt detta arbete är i första hand till för att förbereda oss för fredagens besök på Länsmuseet och en visning av utställningen "Extra allt". Klicka på bildtexten nedan för att läsa mer om utställningen!
Konstverk ur "Extra allt"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar