tisdag 12 november 2013

Kommunikation fredag 8/11 (v.45)

Besök på Länsmuseets utställning "Extra allt" där Ingela Jönsson berättade om barn med NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) som ADHD/ADD och autismspektrumtillstånd. På bilden nedan ett foto från utställningen, som visar kända människor som man vet eller som man tror sig veta att de har eller har haft ADHD. Känner du igen några av dem?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar