onsdag 5 februari 2014

Nytt arbetsområde - Kultur och kommunikation

Vi ska nu jobba några veckor med begreppet kultur, och vad det har för betydelse för hur vi kommunicerar med andra människor. Det finns många olika definitioner och beskrivningar av ordet kultur, men vi kommer att använda oss av UNESCO:s definition som säger att kultur är "människors levnadssätt, grundläggande rättigheter, värderingar, traditioner och trossatser".

I dag ska vi titta på en föreläsning av socialantropologen Gillis Herlitz, som pratar om just kulturmöten. Din uppgift är att titta med "pennan i hand": 
1. Skriva ner ord och begrepp som du stöter på och som du inte förstår
2. Skriva ner reflektioner kring det Herlitz säger. Något du känner igen, håller med om, inte håller med om - kan du ge exempel från ditt eget liv?

Föreläsningen hittar du här:
Föreläsning Kulturmöten

På fredag fångar vi upp och diskuterar era anteckningar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar