lördag 24 augusti 2013

Kursstart Kommunikation fredag 23/8!

Nu har kursen Kommunikation med 14 sköna naturbrukstvåor dragit igång! Den allra första övningen vi gjorde var en klassisk övning som visar hur olika vi kan uppfatta (avkoda) ett enkelt budskap från en sändare. Ett papper ska vikas enligt enkla instruktioner - men resultatet blir för det mesta att det finns lika många sätt att vika som det finns personer. Vad är "på mitten"? Vilket är det "högra hörnet"?

Kommunikationsteori handlar just om vad som händer när ett budskap ska överföras från en sändare till en mottagare - och varför!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar